#Bridge

Naast dat er bij HLTV Juliana getennist kan worden, wordt er in de wintermaanden ook heel actief gebridged. De competitie is oorspronkelijk opgezet om de leden van de tennisvereniging ook in de wintermaanden betrokken te houden bij de vereniging en de leden een gezellige avond aan te bieden. Nog steeds heeft de grote meerderheid van de bridgeclub een groot Juliana hart.  

De wintercompetitie start eind september. Er wordt afwisselend op maandagmiddag en dinsdagavond gespeeld. Dit zijn twee afzonderlijke competities. Eind maart wordt de competitie afgerond.  

Daarnaast wordt door Nico regelmatig een bridgcursus voor gevorderden of beginners gegeven. 

De clubavonden worden goed bezocht. Gezelligheid staat bij vele leden boven het resultaat. Toch blijven alle leden altijd wachten op de einduitslag. Met behulp van de bridgemates  (elektronisch hulpmiddel bij het invullen) is deze uitslag heel snel aan het eind van de zitting beschikbaar. 

Elk jaar is de kerstdrive een groot evenement. Gezelligheid staat dan voorop, maar uiteraard wordt er ook voor de prijzen gestreden. Klik hier voor de foto's.  

Als sluitstuk van het seizoen organiseren we jaarlijks een Culinaire Bridgedrive. De vroegere kroegentocht wordt de laatste jaren in verschillende restaurants gehouden. Vandaar dat we de naam hebben gewijzigd in Culinaire Bridgedrive. Tussen 2 bridgeronden in wordt in het restaurant waar je op dat moment gespeeld hebt een lunch geserveerd. Ook leden van de tennisvereniging kunnen hieraan deelnemen.    

De club zit nog niet aan het maximale aantal leden. Misschien een stimulans voor de tennisvrienden om ook lid te worden van de bridgeclub?    

Heeft u interesse in het bridgen, neem dan contact op met:  

Theo Remmerswaal:    tel.: 06-21270417   (dinsdagavond)

Lisa Heukels:                tel.: 06-20033327   (dinsdagavond)

Nico Naastepad:          tel.: 06-38906128   (maandagmiddag)

Helga Mooijen:            tel.: 06-49658846   (maandagmiddag)

Of stuur een mail naar: [email protected]