HLTV Juliana - Hoorn - Padel - Tennis - Contributie Lidmaatschap

Lid worden van HLTV Juliana Tennis en Padel? Vul het formulier onderaan deze pagina in.
 
Lidmaatschap
U kunt het hele jaar spelen op gravel! Juliana heeft zes gravelbanen, waarvan vier Plus Premium die ook in het winterseizoen veelal bespeelbaar blijven. Daarnaast beschikken we inmiddels over twee MatchClay banen, die het gehele jaar bespeelbaar zijn.
 
Sinds juni 2022 heeft onze vereniging ook 3 Padelbanen.  Ieder lid van onze vereniging mag zowel tennissen als padellen. In de najaarsledenvergadering zijn de contributies voor 2023 vastgesteld. 
 

Contributie 2023

Senioren**

Junioren jeugd* (13-17 jaar)

Aspirant jeugd ( t/m 12 jaar)

Jaarlidmaatschap jan t/m dec

€143

€99

€66

Instappen na 1 juni

€99

€66

€44

Instappen na 1 juli

€77

€55

€39

Instappen na 1 september

€55

€44

€33

Na oktober PER MAAND

€11

€8

€6

KNLTB-competitielidmaatschap
alleen indien ook lid van andere vereniging

€ 66 per competitie

€ 66

 
       
 
*   junior: vanaf het jaar dat je 13 wordt
** senior: vanaf het jaar dat je 18 wordt.
 
Alle genoemde bedragen gelden mits machtiging tot automatische incasso is verleend. Voor het innen van contributies wordt gebruik gemaakt van het betaalsysteem ClubCollect via de KNLTB. 
 
We vragen geen inschrijfgeld, tenzij er binnen 2 jaar al een in- of uitschrijving is gedaan. 
Voor de toegangspas (kun je mee door het hek, en in het clubgebouw) wordt een borg van €5 gevraagd. Bij inleveren van uw pas krijgt u die weer terug. 
Voor de padelaanbieding geldig in oktober 2023: zie aanbieding oktober padel 2023
Voor de aanbieding tennis (alleen geldig bij inschrijving oktober 2023) zie aanbieding tennis geldig oktober 2023 
 
Gezinskorting
Er wordt gezinskorting verleend als het vierde lid van een gezin lid wordt. Dan wordt, als het jeugd betreft,  €40 in rekening gebracht. 
 
Competitie lidmaatschap senioren
H.L.T.V. Juliana kent twee lidmaatschappen voor de senioren, te weten
* het gewone KNLTB-lidmaatschap voor € 143,00  en het
* KNLTB-competitielidmaatschap voor € 66,00.
Het gewone lidmaatschap is het hele jaar door geldig, het competitie lidmaatschap alleen voor een competitieperiode (voorjaars- of najaarscompetitie). De speler bepaalt zelf welk lidmaatschap hij wil en dient zelf actie te ondernemen en aan te geven welk lidmaatschap hij kiest: het competitie lidmaatschap voor een beperkte periode of het gewoon lidmaatschap dat het hele jaar door geldig is. Als een speler kiest voor het competitie lidmaatschap dan dient hij ook door te geven van welke andere tennisvereniging hij KNLTB-lid is. Als de speler geen keuze in lidmaatschap heeft gemaakt dan gaat de ledenadministratie ervan er van uit dat de speler gekozen heeft voor het gewone lidmaatschap dat het hele jaar geldig is.
 • Het competitielidmaatschap geldt per KNLTB-competitie
  • KNLTB Voorjaarscompetitie van 1 april tot 15 juni  
  • KNLTB Najaarscompetitie van 1 september tot 15 november
 • Je speelt (gaat spelen) KNLTB-competitie voor H.L.T.V. Juliana
 • Je bent ook KNLTB-lid via een andere tennisvereniging.
 • De contributie bedraagt € 66,00 per KNLTB-competitie. Dit is inclusief de KNLTB-bondscontributie.
 • De contributie is exclusief competitiebijdrage per team, bestaande uit KNLTB-inschrijfbijdrage en bijdrage tennisballen.
 • Je bent verplicht 1 x bardienst te draaien tijdens de competitieperiode.
 • Tijdens de competitieperiode mag je vrij tennissen en het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot deelnemen aan interne Juliana activiteiten gedurende die periode.
Competitie lidmaatschap junioren 12 t/m 17 jaar
H.L.T.V. Juliana kent twee lidmaatschappen voor de junioren, te weten
* het gewone KNLTB-lidmaatschap voor € 99,00 en het
* KNLTB-competitie lidmaatschap voor € 66,00.
Beide lidmaatschappen zijn het hele jaar door geldig. Je komt in aanmerking voor het KNLTB-competitie lidmaatschap als je ook nog KNLTB-lid bent bij een andere vereniging en KNLTB-competitie speelt (gaat spelen) voor H.L.T.V. Juliana.
 • Het competitielidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december.
 • Je speelt (gaat spelen) KNLTB-competitie voor H.L.T.V. Juliana
 • Je bent ook KNLTB-lid via een andere tennisvereniging.
 • De contributie bedraagt € 66,00 per jaar (1 januari t/m 31 december). Dit is inclusief de KNLTB-bondscontributie.
 • De contributie is exclusief competitiebijdrage per team, bestaande uit KNLTB-inschrijfbijdrage en bijdrage tennisballen.
 • Het gehele seizoen mag je vrij tennissen en het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot deelnemen aan interne Juliana activiteiten.
 
 
Informatie trainingen
Informatie over trainingen voor senioren en junioren vanaf 12 jaar is te vinden op de site van tennisschool De Kloek. Mensen die trainingen volgen worden geacht lid te zijn. Zie hier

Naar aanleiding van gestelde vragen door (ouders van) leden over baanhuur terwijl ze al lid zijn van Juliana: De Kloek huurt banen van Juliana voor het geven van trainingen (privétraining, ook voor groepen) en brengt deze huur in rekening.

Kantinediensten
Senioren hebben de plicht om tweemaal per jaar een kantinedienst te draaien in het clubhuis. Afkopen kan - liever niet - voor € 27,50 per dienst.
 
Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen dient te gebeuren uiterlijk één maand voor de nieuwe contributieperiode. Bij niet tijdig opzeggen wordt € 25 in rekening gebracht wegens onkosten bij de KNLTB.
 
Langdurig geblesseerd
In geval van langdurige blessure waarvan de afwezigheid langer dan 6 maanden wordt ingeschat, heeft het bestuur nadat een lid daartoe schriftelijk/via mail een verzoek heeft gedaan, de bevoegdheid een korting op de contributie te verlenen.
 
 
Aanmelden bij Maartje Lieman via e-mail of telefoon 0229-235235.
 
Hieronder vindt u het inschrijfformulier.
Inschrijfformulier HLTV Juliana voor tennis en padel
 

Inschrijfformulier HLTV Juliana 04 22.docx