Lidmaatschap & Contributie

Lid worden van Tennisvereniging Juliana? Vul het formulier onderaan deze pagina in.
 
Lidmaatschap
U kunt het hele jaar spelen op gravel! Juliana heeft zes gravelbanen, waarvan vier Plus Premium die ook in het winterseizoen veelal bespeelbaar blijven. Daarnaast beschikken we inmiddels over twee MatchClay banen, die het gehele jaar bespeelbaar zijn.
 

Contributie 2021

Senioren*

Junioren jeugd* (13-17 jaar)

Aspirant jeugd ( t/m 12 jaar)

Jaarlidmaatschap jan t/m dec

€130

€90

€60

Instappen na 1 juni

€90

€60

€40

Instappen na 1 juli

€70

€50

€35

Instappen na 1 september

€50

€40

€30

Na oktober PER MAAND

€10

€7,50

€5

KNLTB-competitielidmaatschap

€ 60 per competitie

€ 60

 

Winterintroducé (half oktober - half maart)

€ 40

   
 
* junior:vanaf het jaar dat je 13 wordt / senior: vanaf het jaar dat je 18 wordt.
 
Alle genoemde bedragen gelden mits machtiging tot automatische incasso is verleend. Voor het innen van contributies wordt gebruik gemaakt van het betaalsysteem ClubCollect via de KNLTB. 
 
We vragen geen inschrijfgeld!
 
Gezinskorting
Er wordt gezinskorting verleend, indien één van de ouders plus twee kinderen al lid zijn. Ouder(s) en twee oudste kinderen betalen het normale tarief, het derde en volgende kind betaalt € 35.
 
Competitielidmaatschap senioren - pilot voor 2021
H.L.T.V. Juliana kent vanaf nu twee lidmaatschappen voor de senioren, te weten het gewone KNLTB-lidmaatschap voor € 130,00, en het KNLTB-competitielidmaatschap voor € 60,00. Het gewone lidmaatschap is het hele jaar door geldig, het competitielidmaatschap alleen voor een competitieperiode (voorjaars- of najaarscompetitie). De speler bepaalt zelf welk lidmaatschap hij wil en dient zelf actie te ondernemen en aan te geven welk lidmaatschap hij kiest: het competitielidmaatschap voor een beperkte periode of het gewoon lidmaatschap dat het hele jaar door geldig is. Als een speler kiest voor het competitielidmaatschap dan dient hij ook door te geven van welke andere tennisvereniging hij KNLTB-lid is. Als de speler geen keuze in lidmaatschap heeft gemaakt dan gaat de ledenadministratie ervan er van uit dat de speler gekozen heeft voor het gewone lidmaatschap dat het hele jaar geldig is.
 • Het lidmaatschap geldt per KNLTB-competitie
  • KNLTB Voorjaarscompetitie van 1 april tot 15 juni 2021
  • KNLTB Najaarscompetitie van 1 september tot 15 november 2021
 • Je speelt (gaat spelen) KNLTB-competitie voor H.L.T.V. Juliana
 • Je bent ook KNLTB-lid via een andere tennisvereniging.
 • De contributie bedraagt € 60,00 per KNLTB-competitie. Dit is inclusief de KNLTB-bondscontributie.
 • De contributie is exclusief competitiebijdrage per team, bestaande uit KNLTB-inschrijfbijdrage en bijdrage tennisballen.
 • Je bent verplicht 1 x bardienst te draaien tijdens de competitieperiode.
 • Tijdens de competitieperiode mag je vrij tennissen en het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot deelnemen aan interne Juliana activiteiten gedurende die periode.
Competitielidmaatschap junioren 12 t/m 17 jaar - pilot voor 2021
H.L.T.V. Juliana kent vanaf nu twee lidmaatschappen voor de junioren, te weten het gewone KNLTB-lidmaatschap voor € 90,00 en het KNLTB-competitielidmaatschap voor € 60,00. Beide lidmaatschappen zijn het hele jaar door geldig. Je komt in aanmerking voor het KNLTB-competitielidmaatschap als je ook nog KNLTB-lid bent bij een andere vereniging en KNLTB-competitie speelt (gaat spelen) voor H.L.T.V. Juliana.
 • Het lidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december.
 • Je speelt (gaat spelen) KNLTB-competitie voor H.L.T.V. Juliana
 • Je bent ook KNLTB-lid via een andere tennisvereniging.
 • De contributie bedraagt € 60,00 per jaar (1 januari t/m 31 december). Dit is inclusief de KNLTB-bondscontributie.
 • De contributie is exclusief competitiebijdrage per team, bestaande uit KNLTB-inschrijfbijdrage en bijdrage tennisballen.
 • Het gehele seizoen mag je vrij tennissen en het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot deelnemen aan interne Juliana activiteiten.
Aanbieding proeflidmaatschap senioren
Personen die nog niet zeker weten of ze tennis een leuke sport vinden kunnen ook kiezen voor een proeflidmaatschap. Dit proeflidmaatschap geldt voor 2 maanden en kost € 40. Bij dit proeflidmaatschap zijn de kosten van 4 tennislessen inbegrepen. Indien u niet zelf actief opzegt gaan we ervan uit dat u er definitief voor kiest om lid te worden van onze vereniging.
Via automatische incasso zal het restant contributie worden geïnd.
 
Aanbieding trainingen jeugd
Voor junioren die in 2020 lid worden van onze vereniging kunnen we samen met Tennisschool de Kloek een zeer mooi aanbod doen: De vereniging subsidieert ca 30% van de trainingskosten, zodat de bijdrage van de ouders beperkt wordt tot € 15 per maand.
De trainingen op ons park worden gegeven vanaf medio maart tot eind juni en van begin september tot medio november. Wel verwachten we dat alle junioren het 2e jaar deel gaan nemen aan de WorldTour, een uitwisselingsprogramma met de andere verenigingen in de regio, dat wordt georganiseerd door de KNLTB. Daarnaast organiseren we diverse andere activiteiten voor kinderen en ook daar verwachten we alle kinderen (en hun ouders).
 
Indien kinderen vanaf het 2e jaar niet willen deelnemen aan de WorldTour vervalt de subsidie van de trainingskosten door de vereniging. De kosten bedragen dan € 22,50 per maand voor de tennistrainingen.
 
Aanbieding trainingen senioren
Nieuwe leden kunnen kiezen voor 4 proeflessen die worden aangeboden voor € 25. 
 
Informatie trainingen
Informatie over trainingen voor senioren en junioren vanaf 12 jaar is te vinden op de site van tennisschool De Kloek.

Naar aanleiding van gestelde vragen door (ouders van) leden over baanhuur terwijl ze al lid zijn van Juliana: De Kloek huurt banen van Juliana voor het geven van trainingen (privétraining, ook voor groepen) en brengt deze huur in rekening. De trainingen die worden gegeven vanuit HLTV Juliana door de clubtrainer (Sofie Tervoort) vallen daar niet onder en hiervoor is dan ook geen baanhuur verschuldigd.

Kantinediensten
Senioren hebben de plicht om tweemaal per jaar een kantinedienst te draaien in het clubhuis. Afkopen kan - liever niet - voor € 25 per dienst.
 
Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen dient te gebeuren uiterlijk één maand voor de nieuwe contributieperiode. Bij niet tijdig opzeggen wordt € 25 in rekening gebracht wegens onkosten bij de KNLTB.
 
Langdurig geblesseerd
In geval van langdurige blessure waarvan de afwezigheid langer dan 6 maanden wordt ingeschat, heeft het bestuur nadat een lid daartoe schriftelijk/via mail een verzoek heeft gedaan, de bevoegdheid een korting op de contributie te verlenen.
 
 
Aanmelden bij Maartje Lieman via e-mail of telefoon 0229-235235.
 
Hieronder vindt u het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier HLTV Juliana.pdf