Nieuws uit de online gehouden ledenvergadering van 17 december jl.

30 december 2020


Op donderdag 17 december jl. hebben we onze ledenvergadering digitaal gehouden. Beduidend minder leuk dan in ons clubgebouw.

De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn goedgekeurd. Tevens is besloten de contributies voor 2021 niet te wijzigen. De verwachting is, dat het jaar 2020 financieel neutraal kan worden afgesloten. Dit mede dankzij de Coronasubsidies die we hebben ontvangen.

Maurice Kenter is benoemd als bestuurslid met de portefeuille Jeugd.

Verder zijn de uitkomsten van de leden enquête gepresenteerd. De conclusie is, dat het gaat goed met onze vereniging. De leden zijn tevreden; er wordt genoeg georganiseerd (80%) en men heeft genoeg tennismaatjes. We zien ook dat er veel is getennist. Ook nu in de wintermaanden zijn de banen goed bezet.

Het ledenbestand is dit jaar stabiel gebleven. Het blijkt dat mensen bij ons lid worden vanwege de sfeer en omdat men al leden van onze vereniging kent. Wij willen u oproepen uw kennissen die nog niet tennissen, maar bijv. andere sporten beoefenen, die nu stilliggen vanwege Corona, te verleiden bij ons te komen tennissen. Raadpleeg onze website voor de aanbiedingen die we hebben.

Zit u op Facebook of heeft u een Instagram account: deel uw ervaringen met uw volgers.

Kortom onze vereniging is goed op weg. Zoals u weet treedt een aantal bestuursleden af bij de eerstvolgende ledenvergadering. Als er geen opvolgers worden gevonden hebben we als vereniging een probleem. Dit moeten we ons niet laten gebeuren. Vragen of suggesties kunt u via email kwijt bij René Lieman.

Wij wensen u en onze vereniging een gezond en sportief 2021 met een open clubhuis.

Het Bestuur

Nieuwscategorieën Algemeen


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen