Update maatregelen coronavirus

04 april 2020


Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen, zijn de maatregelen door het kabinet voor een nieuwe periode verlengd. Ook de KNLTB gaat hierin mee. Dat betekent dat ook ons tennispark in ieder geval t/m 28 april a.s. gesloten blijft voor leden en bezoekers.

De gezondheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers is onze prioriteit en moeten wij als bestuur zoveel mogelijk waarborgen. Zoals het kabinet duidelijk aangeeft, is het van groot belang dat iedereen de gedragsregels naleeft. Als bestuur volgen we dan ook onverkort de maatregelen die het kabinet heeft ingesteld. Op 21 april a.s. zal een overheidsbesluit worden genomen over het vervolg van de maatregelen. We informeren jullie zo snel mogelijk daarna over de consequenties daarvan voor onze vereniging. 

Kijk hier voor het nieuwsbericht van de KNLTB 

Bardiensten

We hebben alle bardiensten t/m 28 april verwijderd. Zo wordt grotendeels voorkomen dat je een herinnering krijgt over bardienst(en) tijdens de periode van sluiting. Zodra we zeker weten per wanneer het tennispark weer geopend mag worden, bieden we weer de mogelijkheid om in te schrijven voor bardiensten. Zo kunnen we elkaar dan tegen die tijd ook voorzien van een hapje en een drankje. Uiteraard worden jullie hier tijdig over geïnformeerd. 

Tennislessen

Uiteraard wordt er ook geen tennisles gegeven. Degenen die hiervoor hebben ingeschreven, zijn of worden door Tennisschool De Kloek verder geïnformeerd. 

Competitie

Wat de competitie betreft volgen we natuurlijk de besluiten van de KNLTB. Vooralsnog gaat de KNLTB nog steeds uit van een competitiestart op 9/10 mei a.s.  

Dinsdagavondtoernooi

Degenen die hiervoor hebben ingeschreven, zijn inmiddels geïnformeerd dat het toernooi dit jaar geen doorgang zal vinden. Met de organisatie hebben we gelukkig kunnen afspreken, dat wanneer inderdaad ergens begin mei weer getennist kan worden, we alsnog gaan proberen iets op de dinsdagavond te organiseren. Uiteraard worden jullie hier ook weer tijdig over geïnformeerd.

Boekweit|Olie Tennis Toernooi

Zoals bekend is het Boekweit|Olie Tennis Toernooi belangrijk voor onze vereniging. De voorbereidingen zijn dan ook volop bezig en vooralsnog wordt het toernooi nog niet van de agenda gehaald.

Algemene ledenvergadering

Het Bestuur is van plan de afgelaste Voorjaarsledenvergadering ergens in september a.s. te houden. De jaarcijfers over 2019 zijn al geaccordeerd door de Kascontrolecommissie. De begroting voor 2020 is geaccordeerd door de Najaarsledenvergadering 2019. De tijdens de Najaarsledenvergadering aangekondigde enquête zal over niet al te lange tijd onder de leden worden uitgezet. Doel is om de resultaten in juni/juli te kunnen beoordelen. Het Bestuur kan op basis van deze uitkomsten dan voorstellen doen in de Ledenvergadering van september a.s. 

Blijf gezond, fit en let een beetje op elkaar. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuwscategorieën Corona


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen