Profiel HLTV Juliana

 
DE GESCHIEDENIS VAN ONZE TENNISVERENIGING
 
De tennisvereniging HLTV Juliana werd op 20 maart 1911 officieel opgericht door officieren van het Hoornse Garnizoen. Voor de jongeren onder ons: de latere koningin Juliana is geboren op 30 april 1909 en onze vereniging is naar haar genoemd. Onze tennisvereniging is een paar keer verhuisd. Zij begon in de Weel, in het begin van de huidige Grote Waal. Later betrok zij een “'complexje" aan de Sportlaan. In de jaren 70 van de vorige eeuw groeide het aantal tennissers enorm en ook de bevolking van Hoorn nam sterk toe.
De gemeente Hoorn stichtte een groot tenniscomplex aan de Holenweg: 10 gravelbanen, een kantine en kleedkamers. Kort daarna verrees een hal met vier banen. Gedurende het zomerseizoen huurde de vereniging het totale complex en groeide daardoor snel uit tot een van de grootste clubs van Nederland (circa 1300 leden). Om diverse redenen is in november 1989 besloten dat tennisvereniging Juliana een eigen park zou stichten aan de Blauwe Berg.
Op vrijdag 27 maart 1992 werd ons huidige complex officieel geopend.  Hier zitten we nu al weer ruim 25 jaar. Het is een complex bestaande uit een gezellig clubhuis, 8 gravelbanen en een prachtige tuin eromheen. We zijn daar enorm trots op en we nodigen iedereen graag uit om ons een keer te bezoeken tijdens de mooie competitiewedstrijden op zondagen in april en mei of tijdens ons grote Boekweit|Olie Tennistoernooi in begin juli.
 
HET HEDEN 
De Organisatie van de vereniging is veel opzichten veranderd. We zijn een sportorganisatie die leden verbindt en verenigt rondom een gezamenlijke hobby: het tennisspel. We hebben actieve vrijwilligers die alle soorten diensten (kantine, baanonderhoud, beplantingen enz.) zelf uitvoeren.
In 2017 hadden we ruim 400 leden, waarvan een belangrijk deel competitie speelt of deelneemt aan interne racketavonden, etc. Ook zijn er natuurlijk diverse vriendengroepen die wekelijks met elkaar tennissen en nakletsen op ons park.
 
Het gehele profiel is hier te zien: Profiel HLTV Juliana 2017