Programma Bridgeseizoen 2020-2021

We leven in een vreemde tijd, nu het Corona virus weliswaar minder slachtoffers maakt, maar nog steeds een grote stempel drukt op het openbare leven. Zo ook op het bridgen binnen verenigingsverband. Op het moment dat ik dit schrijf (juni 2020) is het onduidelijk hoe de regels in het najaar zullen zijn en welke maatregelen we moeten nemen om veilig te kunnen bridgen.

Desondanks hebben we toch alvast een (voorlopig) programma gemaakt, waarin we er even van uitgaan, dat er in oktober geen of nauwelijks beperkingen meer zullen zijn. 


Bridgeseizoen 2020-2021

Maandagmiddag Maandagavond Dinsdagavond
1 5 oktober 1 28 september 1 6 oktober
2 19 oktober 2 12 oktober 2 20 oktober
3 2 november 3 26 oktober 3 3 november
4 16 november 4 9 november 4 17 november
5 30 november 5 23 november 5 1 december
6 14 december 6 7 december 6 15 december
7 11 januari 7 4 januari 7 12 januari
8 25 januari 8 18 januari 8 26 januari
9 8 februari 9 1 februari 9 9 februari
10 22 februari 10 15 februari 10 23 februari
11 8 maart 11 1 maart 11 9 maart
12 22 maart 12 15 maart 12 23 maart

Culinaire drive: 27 september 2020

Kerstdrive:  20 december 2020

In bovenstaand programma gaan we er vooralsnog vanuit dat we, zoals we gewend zijn, met 20 tot 30 paren per avond/middag kunnen bridgen. Als blijkt dat de Corona maatregelen ons in oktober nog zullen beperken, gaan we een aangepast programma maken.

Voor leden van Juliana, die alleen thuis bridgen, is er nog plaats om in een vertrouwde omgeving met bekenden in competitie verband te komen bridgen. Gezelligheid staat voorop, meedoen is belangrijker dan winnen!

Nieuwe leden kunnen zich melden via email.

De contributie bedraagt voor leden van de tennisvereniging voor één competitie-avond of -middag slechts € 15,00. Wil je aan meer dan één competitie meedoen, dan is het lidmaatschap per competitie € 5,00 extra.

Voor niet-leden van HLTV Juliana komt daar € 13,00 bij voor het verplichte donateurschap van de vereniging. 

Naast deze competities organiseren we ook weer de jaarlijkse Kerstdrive en wel op zondagmiddag 20 december 2020 (aanvang 13.00 uur).

Voor deelnemers aan de bridgecompetitie is deelname gratis. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van € 7,50. 

De 25e culinaire bridgedrive ging vanwege de Corona crisis niet door. Getracht wordt deze drive op 27 september alsnog te organiseren, maar of dat ook gaat lukken is op dit moment nog onduidelijk. 

Lisa, Helga, Nico & Theo