Barreglement

Hier vindt u het Bestuursreglement Alcohol in sportkantines:

Bardienst vervullen

De bar wordt gerund door vrijwilligers. Ieder lid van HLTV Juliana van 18 jaar en ouder wordt geacht minimaal een tweetal bardiensten per jaar te draaien. Om bardienst te mogen draaien is een IVA ( Instructie verantwoord alcohol schenken) verplicht. Dat is zo vanuit de Gemeente bepaald en wordt ook gecontroleerd. 
Wanneer wij hier als vereniging niet aan voldoen kan een boete volgen.
 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (doe de test)

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie als barvrijwilliger te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan is door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden deze website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden.

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in ons clubgebouw. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.
 
Deze test, de informatie en de instructie is te vinden op de website van NOC*NSF: Klik hier.
 
Het behalen van het certificaat neemt ongeveer 20 minuten in beslag.
De gegevens die je in moet vullen (buiten je persoonlijke gegevens):
 
E-mailadres barverantwoordelijke: [email protected]
naam vereniging:   HLTV Juliana
aangesloten bij: KNLTB
plaats vereniging: HOORN
naam barverantwoordelijke: Bestuur
E-mailadres ondernemingsdossier: leeg laten
 
Op deze wijze krijgen wij een kopie van het certificaat en kunnen daarmee bij controle aantonen dat het certificaat is behaald.
 
Voor degenen die het certifcaat nog moeten behalen hebben we tijdens de mogelijkheid om bij de komende  instructie voor het vervullen van bardiensten, enkele laptops klaarstaan om de test uit te voeren!
 
We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten!